Vi svarar gärna på funderingar ni har.

Postadressen är endast avsedd för post.

Kontakta oss

OBS:

Gällande samarbete

vänligen kontakta

samarbete@girlsinstem.se

Instagram

girlsinstem.se

Facebook

Girls in STEM