Annie

Carlsson

Ordförande

Sara

Simonsson

Vice ordförande

Humaira

Afrin

Samarbetsansvarig

Selma
Hodzic

Ekonomiansvarig

Gabriella 
Berndtsson

Designansvarig

Tove

Mårtensson

Eventansvarig

Agnes 

Andersson

Marknadsföring-
ansvarig

Isabella A. 

Bennig

Informations-
ansvarig