Styrelsen

"Jag är 23 år och studerar informationsarkitektur på Malmö universitet. Att få användning för saker jag lär mig är det bästa jag vet och att få göra det i kombination med att kämpa för viktiga frågor är fantastiskt."

"Jag är 22 år och pluggar Maskinteknik högskoleingenjör på Chalmers Tekniska högskola. Jag har länge inspirerats av hur mycket STEM har att erbjuda och brinner för jämställdhet!"

Sara Sterne

Sara Idmark

"Jag är 21 år och studerar på
Juristprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg. Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av STEM - framförallt naturvetenskap och matematik - och därför vill och hoppas jag, med växande juridiska kunskaper, kunna bidra till arbetet för en jämställd könsfördelning inom dessa områden." 

"Jag är 20 år gammal från Malmö! Jag pluggar civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad på Lunds tekniska högskola och brinner för ett utvecklad och hållbart samhälle för oss alla. En dröm har varit att forska inom hållbart byggande. Jag brinner för en jämn könsfördelning inom denna bransch och det kan jag bidra till och påverka här"

Duha Al-Taay

"Jag är 19 år och pluggar till civilingenjör i Teknisk Matematik på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag är intresserad av matematik, programmering och fysik och drömmer om att forska inom detta i framtiden. Dessutom
brinner jag för jämställdhet."

Lovisa Strange

Madeleine Nilsson

"Jag är 22 år och läser till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet. Jag har alltid haft ett stort matematikintresse men upptäckte först på universitetet hur häftigt och roligt programming är och vill nu inspirera fler till att våga söka tekniska utbildningar, som alldeles för ofta har en väldigt skev könsfördelning.”

Alva Karlborg

Ordförande

IT- och Designansvarig

Ekonomiansvarig

Eventansvarig

Informationsansvarig

Styrelsen 21/22

Marknadsföringsansvarig