Startsida

Välkommen till Girls in STEM!

Vi vill att inga tjejer och ickebinära ska välja bort STEM på grund av fördomar, för lite information eller brist på inspiration

Vi fungerar både som nätverk för de som redan hittat in i värmen i STEM och som en inspiration för de som ännu inte hittat hit. 

STEM ska vara för alla!

Tack till våra systerorganisationer och samarbetspartners